BABUGORKHALI

समाचार मनोरन्जन आदिको सगालो

गोरखा दरबारमा कुदिएको कलात्मक टुडालहरु

Published on Sunday, June 30, 2013 1:30 PM //

गोरखा दरबार घुम्नु भएको छ ? यदि छ भने तपाईहरुले काठमा कुदिएको कलात्मक टुडालहरु देख्न सक्नुहुने छ। गोरखा दरबारमा रहेको केही टुडालहरु । तस्विर : राजेश्वर ढकाल /एनक्युखबर । 

Tags:

0 comments

Leave a comment